Candidatura d'Unitat Popular

Esplugues de Llobregat

La CUP d'Esplugues de Llobregat hem presentat per al Ple del 30 de Juliol dues Propostes Ciutadanes

La CUP d'Esplugues de Llobregat hem presentat per al Ple del 30 de Juliol dues Propostes Ciutadanes;

La primera és per demanar la retirada de simbologia franquista que encara avui hi ha al nostre poble.

La segona és una proposta de modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), d'aquells articles vinculats a la participació ciutadana, per intentar afavorir al màxim la participació i l'accés a informació a totes aquelles persones que així ho vulguin. Creiem que s'han d'ampliar els òrgans de participació de la ciutadania i dotar-los de caràcter decisori, per a que realment es considerin eines útils i el poble hi participi, i s'han d'obrir al màxim de persones possibles, per enriquir i generar debats que afavoreixin el poble, amb noves idees i alternatives.
El fet que el poble, de manera individual o col·lectiva, s'organitzi i treballi per incidir a les institucions per a intentar millorar les condicions de vida del conjunt del poble, s'hauria de valorar i respectar molt més per part del consistori, i no limitar-ho amb l'ombra d'un rellotge per fer pressió. Ja que s'acota el temps d'exposició de les propostes, no s'entén el perquè també s'ha de limitar el temps d'aclariments, sobre tot tenint en compte que els regidors no tenen cap limitació, ni al fer la pregunta, ni posteriorment quan defensen el seu posicionament, sovint fent discursos o fent interpel·lacions a altres regidors/es, creant debats partidistes que rara vegada tenen a veure amb allò que s'està proposant. Tanmateix, limitar la presentació d'aquestes propostes a quinze dies (ara hàbils) abans del Ple, suposa que, la majoria de propostes referents a problemàtiques locals que sorgeixen al dia a dia, han perdut la vigència quan arriben al Ple.
Si l'Ajuntament d'Esplugues perpetua organismes opacs, que ningú sap què fan ni per a què serveixen, es genera desconfiança, cap a la institució, i la seva utilitat.


Salut!

Podeu consultar el text íntegre de les dues propostes en els següents enllaços:


Proposta retirada de simbologia franquista:Proposta modificació ROM: