Candidatura d'Unitat Popular

Esplugues de Llobregat

Qui som?

La CUP d’Esplugues de Llobregat neix amb l’objectiu d’aportar al municipi una activitat política destinada a construir un poble lliure, independent, socialista, ecològicament sostenible, territorialment equilibrat i deslligat de les formes de dominació patriarcals. Un poble organitzat d’una forma participativa real, entenent que les decisions s’han de prendre des de baix d’una forma palpable i directa.

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) s’articula com a espai útil per totes aquelles persones i col•lectius amb voluntat transformadora que lluiten per la llibertat del nostre poble, amb la intenció de ser un espai de confluència dels moviments cívics i populars, en la lluita per l’alliberament nacional i social dels Països Catalans.